Teambuilding/teamutveckling

För att skapa optimala team eller få möjlighet att optimera redan befintliga team krävs god personkännedom och vilka styrkor/utmaningar de olika personlighetstyperna besitter. Olika projekt och tjänster kräver olika sammansättningar av team. Olika typer behövs för olika uppgifter. Att lära sig skapa optimala team i befintliga arbetsgrupper blir enkelt när man känner till alla personlighetstyperna. Vi hjälper er hitta, skapa och utveckla era team!

Ledarskap

Det finns lika många ledarskapstyper som det finns personlighetstyper. Alla typer har sina styrkor och utmaningar. Olika positioner i företag kräver olika typer av ledarskap. Egenskaperna hos ledaren är avgörande för hur företaget utvecklas och för företagets hållbarhet. Då alla individer oftast utgår från sig själva och sitt sätt att kommunicera kan man som ledare lätt tappa många av sina medarbetare på vägen – kommunikationen fungerar kanske inte. Har man som ledare kunskaper om hur olika personlighetstyper kommunicerar har man alla möjligheter att få med sig sina medarbetare och arbeta mot gemensamma mål – alla blir och känner sig delaktiga.

Vi skräddarsyr ledarskapsutbildningar efter just ert företags behov!

Rekrytering

Rätt person på rätt plats. När företag rekryterar är det en självklarhet att man vill få rätt person på rätt plats! Dock händer det inte alltför sällan att rekryteringen inte blev som man tänkt sig. Förutsättningarna för säkra rekryteringar ökar markant med god insikt om våra olika personlighetstyper. Ofta missar man att titta i sin redan befintliga personalgrupp efter den nya kandidaten! Vi erbjuder er hjälp med era rekryteringar. Med information från ert företag om era behov hittar vi med våra kunskaper om personlighetstyper och basen i psykologin den perfekta matchningen.