Här får ni lära er allt om stressen, hur den påverkar vår hjärna, vår kropp och våra system. Vad stressen kommer från, hur vi själva skapar och vidmakthåller den och hur vi kan arbeta mot en mindre stressfylld tillvaro. Vi lär oss vilka verktyg vi kan använda för att arbeta preventivt mot stress, men även hur man kan arbeta för att komma ur stressrelaterad ohälsa. Vi arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi, där de mest framgångsrika verktygen finns.

I och med den nya arbetsmiljölagen som aktualiserades i mars-2016 ställs nu alltmer högre krav på arbetsgivare, främst gällande de anställdas psykosociala arbetsmiljö. Om en medarbetare drabbas av stressrelaterad ohälsa blir konsekvensen ofta dyr, både för företag och medarbetaren. Resultatet är ofta en kostsam och lång sjukfrånvaro, med begränsade möjligheter för medarbetaren till återgång.  Vill ni på ert företag arbeta med er personal och minimera riskerna för att de drabbas av stressrelaterad ohälsa och istället fokusera på en frisk och sund arbetsmiljö? Tveka då inte på att kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg för just  ert företag! Vi erbjuder föreläsningar, arbete i grupp- och på individnivå.