Handledning/coaching

Har du ett arbete där du behöver handledning/coaching kan du få det här. Det kan handla om individuell- eller grupphandledning. Här finns möjlighet att få handledning för personal som arbetar med kognitiv beteendeterapi eller personal som arbetar i t.ex. kommunala boenden eller behandlingshem. Idag arbetar många på chefer med komplexa frågor och ansvar, där handledning/coaching kan vara nödvändig och underlätta i det dagliga arbetet.