Nicole utbildar och ger föreläsningar om Enneagrammet, en psykologisk modell med utgångspunkt i nio personlighetstyper. Vi använder Enneagrammet både på individ- och gruppnivå, allt från personlig utveckling, optimalt ledarskap till dynamiska grupper. Nya insikter om oss själva och andra hjälper oss förstå och hitta en acceptans för våra olikheter. De olika personlighetstyperna kommunicerar på olika sätt och deras förhållningssätt till olika situationer varierar. Med en djupare förståelse kring sin egen och andras typ ökar förutsättningarna till bättre samarbete och kommunikation, både i arbetslivet och privatlivet.

Vi har en hög igenkänningsfaktor i flera av typerna, men en är mer dominant än de andra. Till varje typ finns vingar, till ena eller andra granntypen, stöd- och stressben, som är mer och mindre dominanta beroende på var i vår psykiska hälsa vi befinner oss. Allt detta fördjupar vi oss i, Enneagrammet är en modell med hög igenkänningsfaktor, varför det även bjuder in till en hel del skratt. 

Utbildning

Grundutbildning 2 dagar i Enneagrammet där du ökar din självinsikt. Med hjälp av Enneagrammet lär du dig förstå dig själv och dina mönster och din utvecklingspotential. Du får även förståelse för hur människor i din omgivning fungerar och lär dig förhålla dig till andra med helt nya förutsättningar till positiva möten. Detta såväl i privatlivet som på arbetsplatsen.