Arbetet med människor har alltid varit i fokus. Nicole är utbildad legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, med inriktning Kognitiv beteendeterapi. Med psykologin i botten och ett brinnande intresse av våra olika personlighetstyper blev det naturligt för Nicole att utbilda sig i Enneagrammet, där hon är Diplomerad Enneagram Practitioner. Kombinationen av de båda är en styrka när det handlar om att hitta olika typer av ledarskapstyper och i rekrytering. Även när det handlar om individer som drabbas av psykisk ohälsa är det kombinationen av personlighetstyp, yttre stressorer och hur individen hanterar dessa, som avgör utgången. Med rätt verktyg och kunskaper om sig själv finns största möjligheterna till en positiv utgång. Hennes uppdragsgivare är företag, försäkringsbolag, privatpersoner, kommun och landsting.
Företaget, Nicole Masri AB, blev ett aktiebolag 2015, företaget har varit verksamt sedan 2006.